Súbory cookies na tejto webovej stránke slúžia na zjednodušenie jej používania. Ak budete aj naďalej využívať túto webovú stránku, súhlasíte s našimi pravidlami vzťahujúcimi sa na používanie súborov cookies.

Oficiálne stránky obce

Kategória: Všeobecno-záväzné nariadenia

Zoradenie: Štandardné | Názov | Dátum | Stiahnutí | [Zostupne]
Názov súboru Dátum Veľkosť Stiahnutí    
VZN 03/2019 o vodení psov 2019-06-24 21:02:59 926.09 KB 132 Stiahnuť
VZN 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hermanovce nad Topľou 2019-03-01 23:29:03 0 B 159 Stiahnuť
VZN 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Hermanovce nad Topľou 2019-03-01 22:24:57 567.28 KB 171 Stiahnuť
VZN 1/2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Hermanovce nad Topľou, zmeny a doplnky 2009 2010-08-25 10:03:29 102.85 KB 1241 Stiahnuť
Doplnok č. 1 k VZN 8/2008 2011-10-18 21:43:27 201.39 KB 1041 Stiahnuť
VZN 3/2008 2008-10-13 21:39:23 672.15 KB 1080 Stiahnuť
Doplnok č. 2 k VZN 3/2008 2012-12-14 19:35:23 21.2 KB 1002 Stiahnuť
VZN č. 2/2008 2008-01-23 15:29:00 119.27 KB 1091 Stiahnuť
Doplnok č. 5 k VZN 1/2008 2013-11-20 20:02:02 123.14 KB 928 Stiahnuť
Doplnok č. 4 k VZN1/2008 2012-12-14 19:31:35 187.93 KB 1039 Stiahnuť
VZN č. 1/2008 2010-12-17 09:12:00 1.78 MB 1228 Stiahnuť
Doplnok č. 2 k VZN 7/2007 2010-12-16 20:13:54 20.99 KB 991 Stiahnuť
VZN č. 8/2007 2008-12-15 11:58:00 887.37 KB 1357 Stiahnuť
Doplnok č. 1 k VZN 7/2007 2010-01-04 00:00:00 158.04 KB 1112 Stiahnuť
VZN č. 7/2007 2006-12-15 00:00:00 253.65 KB 1100 Stiahnuť