Súbory cookies na tejto webovej stránke slúžia na zjednodušenie jej používania. Ak budete aj naďalej využívať túto webovú stránku, súhlasíte s našimi pravidlami vzťahujúcimi sa na používanie súborov cookies.

Oficiálne stránky obce

Kategória: Všeobecno-záväzné nariadenia

Zoradenie: Štandardné | Názov | Dátum | Stiahnutí | [Zostupne]
Názov súboru Dátum Veľkosť Stiahnutí    
NÁVRH - VZN O FINANCOVANÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZRIADENÝCH OBCOU 2019-10-09 15:46:32 298.23 KB 3 Stiahnuť
VZN10/2019 O URČENÍ MIESTA A ČASU ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE ZRIADENEJ OBCOU 2019-09-10 07:45:04 288 KB 22 Stiahnuť
VZN 8/2019 O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU V MATERSKEJ ŠKOLE A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ZRIADENÝCH OBCOU 2019-09-10 07:39:26 305.98 KB 23 Stiahnuť
VZN 9/2019 O URČENÍ ŠKOLSKÉHO OBVODU ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZRIADENEJ OBCOU 2019-09-10 07:43:40 283.86 KB 23 Stiahnuť
VZN 11/2019 O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB NA ÚZEMÍ OBCE 2019-09-10 07:56:07 296.31 KB 23 Stiahnuť
VZN 04/2019 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa 2019-06-24 21:08:50 399.08 KB 37 Stiahnuť
VZN 05/2019 o zrušení VZN 01/2012 o cenách nájmu za dočasné používanie pozemkov 2019-06-24 21:12:47 378.44 KB 41 Stiahnuť
VZN 03/2019 o vodení psov 2019-06-24 21:02:59 926.09 KB 44 Stiahnuť
VZN 06/2019 o zrušení VZN 02/2007 o určení manipulačných poplatkov 2019-06-24 21:16:35 375.08 KB 45 Stiahnuť
VZN 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Hermanovce nad Topľou 2019-03-01 22:24:57 567.28 KB 85 Stiahnuť
VZN 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hermanovce nad Topľou 2019-03-01 23:29:03 0 B 86 Stiahnuť
VZN č. 2/2007 2010-12-17 08:48:35 337.83 KB 748 Stiahnuť
VZN č. 3/2007 2006-12-14 13:34:00 193.99 KB 785 Stiahnuť
Doplnok č. 5 k VZN 1/2008 2013-11-20 20:02:02 123.14 KB 850 Stiahnuť
Doplnok č. 2 k VZN 3/2008 2012-12-14 19:35:23 21.2 KB 912 Stiahnuť