Súbory cookies na tejto webovej stránke slúžia na zjednodušenie jej používania. Ak budete aj naďalej využívať túto webovú stránku, súhlasíte s našimi pravidlami vzťahujúcimi sa na používanie súborov cookies.

Oficiálne stránky obce

Kategória: Všeobecno-záväzné nariadenia

Zoradenie: Štandardné | Názov | Dátum | Stiahnutí | [Zostupne]
Názov súboru Dátum Veľkosť Stiahnutí    
VZN 03/2019 o vodení psov 2019-06-24 21:02:59 926.09 KB 13 Stiahnuť
VZN 04/2019 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa 2019-06-24 21:08:50 399.08 KB 13 Stiahnuť
VZN 05/2019 o zrušení VZN 01/2012 o cenách nájmu za dočasné používanie pozemkov 2019-06-24 21:12:47 378.44 KB 13 Stiahnuť
NÁVRH VZN č. 10/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou zo dňa 03.07.2019 2019-07-03 10:38:06 288.08 KB 13 Stiahnuť
NÁVRH - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo 11/2019 O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB NA ÚZEMÍ OBCE - zo dňa 12.08.2019 2019-08-12 10:35:16 289.57 KB 15 Stiahnuť
NÁVRH VZN č. 9/2019 o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou zo dňa 03.07.2019 2019-07-03 10:36:48 284.14 KB 18 Stiahnuť
NÁVRH VZN č. 8/2019 o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou zo dňa 03.07.2019 2019-07-03 10:35:31 306.3 KB 19 Stiahnuť
VZN 06/2019 o zrušení VZN 02/2007 o určení manipulačných poplatkov 2019-06-24 21:16:35 375.08 KB 20 Stiahnuť
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Hermanovce nad Topľou 2019-03-01 22:24:57 567.28 KB 59 Stiahnuť
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Hermanovce nad Topľou č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hermanovce nad Topľou 2019-03-01 23:29:03 0 B 59 Stiahnuť
VZN č. 2/2007 2010-12-17 08:48:35 337.83 KB 727 Stiahnuť
VZN č. 3/2007 2006-12-14 13:34:00 193.99 KB 763 Stiahnuť
Doplnok č. 5 k VZN 1/2008 2013-11-20 20:02:02 123.14 KB 829 Stiahnuť
Doplnok č. 2 k VZN 3/2008 2012-12-14 19:35:23 21.2 KB 885 Stiahnuť
Doplnok č. 2 k VZN 7/2007 2010-12-16 20:13:54 20.99 KB 896 Stiahnuť