Súbory cookies na tejto webovej stránke slúžia na zjednodušenie jej používania. Ak budete aj naďalej využívať túto webovú stránku, súhlasíte s našimi pravidlami vzťahujúcimi sa na používanie súborov cookies.

Oficiálne stránky obce

Kategória: Všeobecno-záväzné nariadenia

Zoradenie: Štandardné | Názov | Dátum | Stiahnutí | [Zostupne]
Názov súboru Dátum Veľkosť Stiahnutí    
NÁVRH - DODATOK č. 1 VZN č. 1/2020 zo dňa 24.02.2020 2020-02-24 08:11:19 244.56 KB 42 Stiahnuť
VZN 1/2020 O ÚHRADÁCH ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCOU 2020-02-03 11:19:22 297.85 KB 54 Stiahnuť
NÁVRH - VZN 15/2020 O ÚHRADÁCH ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCOU zo dňa 15.01.2020 2020-01-15 13:22:18 291.55 KB 69 Stiahnuť
VZN 14/2019 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA ÚZEMÍ OBCE 2019-12-02 10:02:20 296.29 KB 67 Stiahnuť
VZN 13/2019 O MIESTNOM POPLATKU ZA KO A DSO 2019-12-02 10:59:07 305.75 KB 78 Stiahnuť
Prílohy k VZN 12/2019 O MIESTNYCH DANIACH NA ÚZEMÍ OBCE 2019-12-02 10:56:30 65.72 KB 71 Stiahnuť
VZN 12/2019 O MIESTNYCH DANIACH NA ÚZEMÍ OBCE 2019-12-02 10:55:02 371.73 KB 80 Stiahnuť
VZN 07/2019 O FINANCOVANÍ MS A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZRIADENÝCH OBCOU 2019-12-02 10:52:46 306.07 KB 74 Stiahnuť
VZN 11/2019 O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB NA ÚZEMÍ OBCE 2019-09-10 07:56:07 296.31 KB 118 Stiahnuť
VZN10/2019 O URČENÍ MIESTA A ČASU ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE ZRIADENEJ OBCOU 2019-09-10 07:45:04 288 KB 119 Stiahnuť
VZN 9/2019 O URČENÍ ŠKOLSKÉHO OBVODU ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZRIADENEJ OBCOU 2019-09-10 07:43:40 283.86 KB 95 Stiahnuť
VZN 8/2019 O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU V MATERSKEJ ŠKOLE A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ZRIADENÝCH OBCOU 2019-09-10 07:39:26 305.98 KB 121 Stiahnuť
VZN 06/2019 o zrušení VZN 02/2007 o určení manipulačných poplatkov 2019-06-24 21:16:35 375.08 KB 143 Stiahnuť
VZN 05/2019 o zrušení VZN 01/2012 o cenách nájmu za dočasné používanie pozemkov 2019-06-24 21:12:47 378.44 KB 137 Stiahnuť
VZN 04/2019 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa 2019-06-24 21:08:50 399.08 KB 126 Stiahnuť