Súbory cookies na tejto webovej stránke slúžia na zjednodušenie jej používania. Ak budete aj naďalej využívať túto webovú stránku, súhlasíte s našimi pravidlami vzťahujúcimi sa na používanie súborov cookies.

Oficiálne stránky obce

Faktúry 2019

OBECNÝ ÚRAD HERMANOVCE NAD TOPĽOU - FAKTÚRY ROK 2019:


Č. faktúry - interné Dodávateľ Detail
354/19 TOPSET Solutions s.r.o. detail
353/19 Imrich Makó detail
352/19 KOSIT a.s. detail
351/19 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. detail
350/19 Obecný podnik služieb s.r.o. detail
349/19  Východoslovenská energetika as.s. detail
348/19  Slovak Telekom, a.s. detail
347/19  Prima banka Slovensko, a.s. detail
346/19  MO&AD s.r.o. detail
345/19  Východoslovenská energetika a.s. detail
344/19  SORBEL s.r.o. detail
343/19  Peter Sabo detail
342/19  Andrej Lipták detail
341/19  KOVTEX s.r.o. detail
340/19  Wolters Kluwer s.r.o. detail
339/19  Wolters Kluwer s.r.o. detail
338/19  PLANSTAV VRANOV, spol. s r.o. detail
337/19  ADGAMTOUR s.r.o. detail
336/19  KOSIT a.s. detail
335/19  SAD Humenné, a.s. detail
334/19  EDISON SK s.r.o. detail
333/19  EDISON SK s.r.o. detail
332/19  GDPR Slovakia s.r.o. detail
331/19  Orange Slovensko, a.s. detail
330/19  Orange Slovensko, a.s. detail
329/19  Východoslovenská energetika a.s. detail
328/19  Ing, Cyril Maščuk detail
327/19  COMPY-COM spol. s r.o. detail
326/19  Slovak Telekom, a.s. detail
325/19  Up Slovensko, s.r.o. detail
324/19  ŠPD Bystré s.r.o. detail
323/19  Petrex Slovakia s.r.o. detail
322/19  TAĎA SK s.r.o. detail
321/19  CYEB s.r.o. detail
320/19  ADGAMTOUR s.r.o. detail
319/19  P.D.J. s.r.o. detail
318/19  LAMA energy a.s. detail
317/19  Ing. Michal Dvorjak detail
316/19  Hegen Česko s.r.o. detail
315/19  INPROST s.r.o. detail
314/19  OSMIJANKO n.o. detail
313/19  stornovaná -
312/19  EDISON SK s.r.o. detail
311/19
 EDISON SK s.r.o. detail
310/19  7P s.r.o. detail
309/19  Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  detail
308/19 GDPR SLovakia s.r.o. detail
307/19 IFOsoft s.r.o. detail
306/19 KOVTEX s.r.o. detail
305/19 Disig, a.s. detail
304/19 Peter Jurík - LISA detail
303/19 Portál agentúra s.r.o. detail
302/19 Eviana, n.o. detail
301/19 ENERCOM s.r.o. detail
300/19 Staon Okna s.r.o. detail
299/19 Staon Okna s.r.o. detail
298/19 KOSIT a.s. detail
297/19 SAD Humenné, a.s. detail
296/19 TAĎA SK s.r.o. detail
295/19 LUNEA TRADE s.r.o. detail
294/19 KOSIT a.s. detail
293/19 Orange Slovensko, a.s. detail
292/19 Orange Slovensko, a.s. detail
291/19 Obecný podnik služieb s.r.o. detail
290/19 ESTA s.r.o. detail
289/19 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. detail
288/19 Východoslovenská energetika a.s. detail
287/19 TANOT s.r.o. detail
286/19 Veríme v Zábavu s.r.o. detail
285/19 Slovak Telekom, a.s. detail
284/19 Irena Klimovská - Inkabus detail
283/19 VIVA TRADE, s.r.o. detail
282/19 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
281/19 JUDr. Miroslav Pilát, advokát detail
280/19 CYEB s.r.o. detail
279/19 Ing. Katarína Paľová - PP PROJEKT detail
278/19 GDPR Slovakia s.r.o. detail
277/19 Východoslovenská energetika a.s. detail
276/19 Východoslovenská energetika a.s. detail
275/19 Irena Klimovská - Inkabus detail
274/19  Juraj Kopaj - KOPI plus detail
273/19  Siettex s.r.o. detail
272/19  TANOT s.r.o. detail
271/19  TANOT s.r.o. detail
270/19  TENES, s.r.o. detail
269/19  Ján Mihoč detail
268/19  SAD Humenné, a.s. detail
267/19  Danka Tkáčová DM - servis detail
266/19  KOSIT a.s. detail
265/19  ŠPD Bystré s.r.o. detail
264/19  BENJAMÍN s.r.o. detail
263/19  LIM PO, s.r.o. detail
262/19  Obec Bystré, FS Bystrančan detail
261/19  TAĎA SK, s.r.o. detail
260/19  TAĎA SK, s.r.o. detail
259/19  Orange Slovensko, a.s. detail
258/19  Orange Slovensko, a.s. detail
257/19  Slovak Telekom, a.s. detail
256/19  LIM PO, s.r.o. detail
255/19 NIMiland, s.r.o. detail
254/19 7P s.r.o. detail
253/19 GDPR Slovakia s.r.o. detail
252/19 Slovenská pošta, a.s. detail
251/19 CYEB s.r.o. detail
250/19 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
249/19 KOVTEX s.r.o. detail
248/19 KOMENSKY, s.r.o. detail
247/19  Tlačová agentúra SR detail
246/19 ŠPD Bystré s.r.o. detail
245/19  ADGAMTOUR s.r.o.  detail
244/19  Slovak Telekom, a.s.  detail
243/19  Maquita, s.r.o.  detail
242/19  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  detail
241/19  SAD Humenné, a.s.  detail
240/19  NoMiland, s.r.o.  detail
239/19  Mgr. Peter Zastko - PBS engineering  detail
238/19  Printmania s.r.o. detail
237/19  KOSIT a.s. detail
236/19  Orange Slovensko, a.s. detail
235/19  Ing. Cyril Maščuk detail
234/19  Slovak Telekom, a.s. detail
233/19  KOSIT a.s. detail
232/19  Východoslovenská energetika, a.s. detail
231/19  SAFAL s.r.o. detail
230/19  SIETTEX s.r.o. detail
229/19  TAĎA SK s.r.o. detail
228/19  Ing. Ivan Leško - GAROMA detail
227/19  EMMA ek spol. s r.o. detail
226/19  stornovaná faktúra -
225/19  DANIEL TUTKO detail
224/19  CYEB s.r.o. detail
223/19  Slovenský plynárenský priemysel, a.s detail
222/19  KOVTEX s.r.o. detail
221/19  KOVTEX s.r.o. detail
220/19  TANOT s.r.o. detail
219/19  Distribučná agentúra AD REM detail
218/19  GDPR Slovakia s.r.o. detail
217/19  Vydavateľstvo DON BOSCO detail
216/19  Up Slovensko, s.r.o. detail
215/19
 Ing. Cyril MAŠČUK detail
214/19  Irena Klimovská - Inkabus detail
213/19  APL plus, s.r.o. detail
212/19  Pavol Haško - gne detail
211/19  TRANOSCIUS a.s. detail
210/19  KOSIT a.s. detail
209/19  SAD Humenné, a.s. detail
208/19  TRANOSCIUS a.s. detail
207/19  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. detail
206/19  SPORTIKA GROUP s.r.o. detail
205/19  Slovak Telekom, a.s detail
204/19  Marcel Maniak detail
203/19  7P s.r.o. detail
202/19  Orange Slovensko, a.s. detail
201/19  TAĎA SK s.r.o. detail
200/19  Východoslovenská energetika a.s. detail
199/19  KOSIT a.s. detail
198/19  DH fire & safety s.r.o. detail
197/19  TANOT s.r.o. detail
196/19  GDPR Slovakia s.r.o. detail
195/19  Socrates s.r.o. detail
194/19  XSMAX, s.r.i. detail
193/19  CYEB, s.r.o. detail
192/19  Východoslovenská energetika, a.s. detail
191/19  KOVTEX s.r.o. detail
190/19  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
189/19  KOSIT a.s. detail
188/19  Ján Brtáň detail
187/19  Irena Klimovská - Inkabus detail
186/19  ELEKTROSPED, a.s. detail
185/19  Vida XL Europe B.V. detail
184/19  SAD Humenné, a.s. detail
183/19  TECH SOLUTION, s.r.o. detail
182/19  Marianna Dvorjaková detail
181/19  Orange Slovensko, a.s. detail
180/19  Orange Slovensko, a.s. detail
179/19  Slovak Telekom, a.s. detail
178/19  Radovan Štofan - ŠTOFVPM detail
177/19  Spektrum Stropkov, s.r.o. detail
176/19  Východoslovenská energetika a.s. detail
175/19  Slovak Telekom, a.s. detail
174/19  ADGAMTOUR s.r.o. detail
173/19  Pavol Haško - gne detail
172/19  KOVALS s.r.o.  detail
171/19  Siettex s.r.o. detail
170/19  GDPR Slovakia s.r.o. detail
169/19  WINTEX s.r.o. detail
168/19  Slovenský plynárenský priemysel, s.r.o. detail
167/19  7P s.r.o. detail
166/19  CYEB s.r.o. detail
165/19  Pavol Haško - gne detail
164/19  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. detail
163/19  Peter Sabo detail
162/19  KOVTEX s.r.o. detail
161/19  Orange Slovensko, a.s. detail
160/19  Orange Slovensko, a.s. detail
159/19  Irena Klimovská - Inkabus detail
158/19  Irena Klimovská - Inkabus detail
157/19  Traky s.r.o. detail
156/19  APF Services, s.r.o. detail
155/19  Iveta Ondarišinová detail
154/19  Cirkevná škola v prírode detail
153/19  SAD Humenné, a.s. detail
152/19  Etudy Média Art detail
151/19  Slovak Telekom, a.s. detail
150/19  Východoslovenská energetika a.s. detail
149/19  Obecný podnik služieb s.r.o. detail
148/19  KOSIT a.s. detail
147/19  KOSIT a.s. detail
146/19  Wolters Kluwer SK s.r.o. detail
145/19  Slovak Telekom, a.s. detail
144/19  ADGAMTOUR s.r..o detail
143/19  CYEB s.r.o. detail
142/19  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
141/19  DD-ARCH s.r.o. detail
140/19  TAĎA SK s.r.o. detail
139/19  GDPR Slovakia s.r.o. detail
138/19  Irena Klimovská - Inkabus detail
137/19  Dobrovoľná požiarna ochrana SR detail
136/19  Irena Klimovská - Inkabus detail
135/19  WebSupport, s.r.o. detail
134/19  Audit Consult CD, s.r.o. detail
133/19 INSGRAF s.r.o. detail
132/19 Ján Baran detail
131/19 ADGAMTOUR s.r.o. detail
130/19 KOSIT a.s. detail
129/19 KOSIT a.s. detail
128/19 SAD Humenné, a.s. detail
127/19 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. detail
126/19 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. detail
125/19 Ballux, spol. s r.o.  detail
124/19 Blue Angel s.r.o. detail
123/19 Slovak Telekom, a.s. detail
122/19 PESMENPOL spol. s r.o. detail
121/19 Jakub Rudý detail
120/19 Adrián Tomáš detail
119/19 Michal Čebra detail
118/19 TANOT s.r.o. detail
117/19 Slovak Telekom, a.s. detail
116/19 Orange, a.s. detail
115/19 Orange, a.s. detail
114/19 Východoslovenská energetika a.s. detail
113/19 Slovenský plynárenský priemysel, as. detail
112/19  Východoslovenská energetika a.s. detail
111/19  CYEB s.r.o. detail
110/19  Poradca podnikateľa, spol. s r.o. detail
109/19  GDPR Slovakia s.r.o. detail
108/19  TAĎA SK s.r.o. detail
107/19  TAĎA SK s.r.o. detail
106/19  Ondřej Fober - FOBER detail
105/19  Irena Klimovská - Inka bus detail
104/19  Jozef Dudáš KVPEX detail
103/19  KOSIT a.s. detail
102/19  KOSIT a.s. detail
101/19 Michal Čebra detail
100/19 Jakub Rudý detail
99/19 Adrián Tomáš detail
98/19  ENAU s.r.o. detail
97/19  ENAU s.r.o. detail
96/19  Mesto Hanušovce nad Topľou detail
95/19  SAD Humenné a.s. detail
94/19  Slovenská legálna metroloógia, n.o. detail
93/19  Slovak Telekom, a.s. detail
92/19  Orange Slovensko, a.s. detail
91/19  Orange Slovensko, a.s. detail
90/19  Marianna Dvorjaková detail
89/19  Sponka s.r.o. detail
88/19  Ján Mihoč detail
87/19  WINTEX s.r.o. detail
86/19  WINTEX s.r.o. detail
85/19  Štátna ochrana prírody SR detail
84/19  Slovak Telekom, a.s. detail
83/19  Iveta Onderišinová detail
82/19  Východoslovenská energetika a.s. detail
81/19  Ľubomír Braran detail
80/19 DD-ARCH s.r.o. detail
79/19 TAĎA SK s.r.o. detail
78/19 Daniel FISCHER detail
77/19 Mgr. Peter Zastko - PBS engineering detail
76/19 TOPSET Solutions s.r.o. detail
75/19 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
74/19 CYEB s.r.o. detail
73/19 GDPR Slovakia s.r.o. detail
72/19 MHA, s.r.o. detail
71/19 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. detail
70/19 Vítězslav FISCHER detail
69/19 SOZA detail
68/19 Obecný podnik služieb s.r.o. detail
67/19 VT-KANAL s.r.o. detail
66/19 Octavian Gutu detail
65/19 ArtEdu spol. s r.o. detail
64/19 SAD HUmenné, a.s. detail
63/19  Peter Mikita detail
62/19
 KOSIT a.s. detail
61/19  Slovak Telekom, a.s. detail
60/19  Orange Slovensko, a.s. detail
59/19  MALUNET s.r.o. detail
58/19  ArtEdu spol. s r.o. detail
57/19  Východoslovenská energetika, a.s. detail
56/19  TANOT s.r.o. detail
55/19  Ondřej Fober - FOBER detail
54/19  Peter Hajnik detail
53/19  CYEB s.r.o. detail
52/19  OZÓN Hanušovce, a.s. detail
51/19  Slovak Telekom a.s. detail
50/19  Irena Klimovská - Inkabus detail
49/19  MAPISTAV - Martin Pivovarník detail
48/19  7P s.r.o. detail
47/19  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
46/19  SAFAL s.r.o. detail
45/19  GDPR Slovakia s.r.o. detail
44/19  Slovenský pozemkový fond detail
43/19  PORADCA s.r.o. detail
42/19  Pavol Haško - gne detail
41/19  ENAU s.r.o. detail
40/19  SAD Humenné, a.s. detail
39/19  KOSIT a.s. detail
38/19  Dobrovoľná požiarna ochrana SR detail
37/19  Slovak Telekom,a.s. detail
36/19  Orange Slovensko, a.s. detail
35/19  Spektrum Stropkov, s.r.o. detail
34/19  AJ Produkty a.s. detail
33/19  Websupport, s.r.o. detail
32/19  CYEB s.r.o. detail
31/19  TAĎA SK s.r.o. detail
30/19  TANOT s.r.o. detail
29/19  MAPISTAV - Pivovarník Martin detail
28/19  Východoslovenská energetika a.s. detail
27/19  Slovak Telekom, a.s. detail
26/19  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
25/19  Jozef Hurný detail
24/19  SIZER, s.r.o. detail
23/19 7P s.r.o.  detail
22/19  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
21/19  GDPR Slovakia s.r.o. detail
20/19  Východoslovenská energetika, a.s. detail
19/19  Pegas-Forest s.r.o. detail
18/19  Irena Klimovská - Inkabus detail 
17/19  SLOVGRAM detail 
16/19  Ballux, spol. s r.o. detail 
15/19  Up Slovensko, s.r.o. detail 
14/19  Pettit Press, a.s. detail 
13/19  SAD Humenné, a.s. detail 
12/19  Profesionálny register s.r.o. detail 
11/19  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail 
10/19  Martin Pivovarník - MAPISTAV 27 detail 
09/19  Štefan Čuchor ELTEAM detail 
08/19  VIVA TRDE, s.r.o. detail 
07/19  Slovak Telekom, a.s. detail 
06/19  Orange Slovensko, a.s. detail 
05/19  KOSIT a.s. detail 
04/19  Hric Martin - MAŤO detail 
03/19  CYEB s.r.o. detail 
02/19  Spektrum Stropkov, s.r.o.  detail
01/19  SAMNET - informačný systém samosprávy o.z. detail

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ HERMANOVCE NAD TOPĽOU - FAKTÚRY 2019:


Číslo faktúry - interné Dodávateľ Detail
58/19 ŠJ Martin Mikula - MARKO detail
57/19 ŠJ COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo detail
56/19 ŠJ Martin Mikula - MARKO detail
55/19 ŠJ AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť detail
54/19 ŠJ COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo detail
53/19 ŠJ AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť detail
52/19 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
51/19 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
50/19 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
49/19 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
48/19 ŠJ Martin Mikula - MARKO detail
47/19 ŠJ COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo detail
46/19 ŠJ  AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť detail
45/19 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
44/19 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
43/19 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
42/19 ŠJ Martin Mikula - MARKO detail
41/19 ŠJ COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo detail
40/19 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
39/19 ŠJ COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo detail
38/19 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
37/19 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
36/19 ŠJ AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť detail
35/19 ŠJ AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť detail
34/19 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
33/19 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
32/19 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
31/19 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
30/19 ŠJ  COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo detail
29/19 ŠJ  COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo detail
28/19 ŠJ  Martin Mikula - MARKO detail
27/19 ŠJ  AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť detail
26/19 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
25/19 ŠJ  Martin Mikula - MARKO detail
24/19 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
23/19 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
22/19 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
21/19 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
20/19 ŠJ Martin Mikula - MARKO detail
19/19 ŠJ COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo detail
18/19 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
17/19 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
16/19 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
15/19 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
14/19 ŠJ  Martin Mikula - MARKO detail
13/19 ŠJ  COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo detail
12/19 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
11/19 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
10/19 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
09/19 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
08/19 ŠJ COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo detail
07/19 ŠJ  Martin Mikula - MARKO detail
06/19 ŠJ  AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť  detail
05/19 ŠJ  COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo  detail
04/19 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o.  detail
03/19 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o.  detail
02/19 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o.  detail
01/19 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail