Súbory cookies na tejto webovej stránke slúžia na zjednodušenie jej používania. Ak budete aj naďalej využívať túto webovú stránku, súhlasíte s našimi pravidlami vzťahujúcimi sa na používanie súborov cookies.

Oficiálne stránky obce

Faktúry 2016

OBECNÝ ÚRAD HERMANOVCE NAD TOPĽOU - FAKTÚRY ROK 2016:


Č. faktúry - interné Č. faktúry u dodávateľa Dodávateľ Predmet Suma s DPH Dát. plnenia Dát. doručenia Splatnosť
1/16 70779542   Komensky, s. r. o. Košice  Virtuálna knižnica  3,32  4.1.2016  11.1.2016  18.1.2016
2/16 21610657 NOMILAND, s. r. o. Košice Materiál pre MŠ 18,76 2.1.2016 11.1.2016 16.1.2016
3/16 332402 SAMNET - Informačný systém samosprávy o. z. Informácie o dotáciach a gran. 32,86 4.1.2016 11.1.2016 18.1.2016
4/16 7600029738 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón 16,49 8.1.2016 18.1.2016 25.1.2016
5/16 3012016 Ing. Michal Dvorjak, Čierne 258, 09434 Bystré Spracovanie Programu rozvoja obce 500,00 9.1.2016 19.1.2016 23.1.2016
6/16 311512203 AVE SK odpadové hospodárstvo,Osvetová 24,Brat. Vývoz odpadu 318,45 31.12.2015 19.1.2016 21.1.2016
7/16 2016130102 TENES Komárany 85 Prípadová písomná správa z energ. auditu na budovu Zníženie energ.náročnosti 1500,00 13.1.2016 20.1.2016 27.1.2016
8/16 2012016 Ing. Michal Dvorjak, Čierne 258, 09434 Bystré Vypracovanie žiadosti environmentálny fond 150,00 9.1.2016 20.1.2016 23.1.2016
9/16 2016/1 DD-arch.s.r.o., 093 02 Hencovce 1836/25 Vypracovanie PD - Zníženie energ. náročnosti obecnej budovy 5976,00 12.1.2016 20.1.2016 12.2.2016
10/16 5331808558 Orange Slovensko , a. s. Bratislava Telefón 31,60 15.1.2016 20.1.2016 29.1.2016
11/16 5331890816 Orange Slovensko , a. s. Bratislava Telefón 40,49 15.1.2016 20.1.2016 29.1.2016
12/16 4112 SAD Humennné, a. s. OZ Vranov n. T. Prepravné služby 159,32 31.1.2016 25.1.2016 2.2.2016
13/16 FA201601003 Ateliér - m spol. s r. o. , B. Nemcovej , Vranov n. T. Plynová prípojka 220,00 27.1.2016 28.1.2016 10.2.2016
14/16 161400138 Nier Fine Wines SK, s.r.o. Reklam. predmety 200,90 27.1.2016 29.1.2016 1.2.2016
15/16 160128 VIVA TRADE, s. r.o, Szakkayho 1, 040 08 Košice  Medaily atletika 32,47 12.1.2016 1.2.2016 26.1.2016
16/16 201600098 E.I.C Engineering Prešov ,Volgogradská 8921/13 Osvedčenie KD"Pripojovací plynovod 102,00 1.2.2016 29.1.2016 5.2.2016
17/16 116015872 LE CHEQUEDEJEUNER  s.r. o., Tomášikova 23/D, Bratislava Stravné lístky   2.119,74 2.2.2016 5.2.2016 2.2.2016
18/16 FA201601003 Ateliér - m spol. s r. o. , B. Nemcovej , Vranov n. T. Plynová prípojka-PD storno! 13/16 27.1.2016 5.2.2016 10.2.2016
19/16 2016035 Jozef Hurný, Soľ 390 Kontrola hasiac. prístrojov   4.2.2016 8.2.2016 15.2.2016
20/16 2016002 ADYTON s. r.o., Budovateľská 4, Prešov Vyhotovenie geometrického plánu na porealizačné zameranie multif. ihriska ZŠ 250,00 4.2.2016 8.2.2016 18.2.2016
21/16  2016001  ADYTON s. r.o., Budovateľská 4, Prešov   Zameranie,vytyčenie a návrh multifunkč. ihriska   v areáli ZŠ 150,00  4.2.2016  8.2.2016   18.2.2016
22/16 4781922544 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón 30,55 2.2.2016 8.2.2016 18.2.2016
23/16 VF20160011 Spektrum, Stropkov s.r.o.Nám. SNP 538, 091 01 Grafická úprava a tlač 250,00 29.1.2016 9.2.2016 9.2.2016
24/16 7431640117 VSE a. s.  Mlynská 31, Košice Elektrina- dodávka,distribúcia 294,00 1.2.2016 10.2.2016 15.2.2016
25/16 7431640116 VSE a. s.  Mlynská 31, Košice Elektrina- dodávka, distribúcia 891,00 1.2.2016 10.2.2016 15.2.2016
26/16 7240157701 VSE a. s.  Mlynská 31, Košice Elektrina- dodávka, distribúcia -1001,92 11.1.2016 12.2.2016  
27/16 116018081 Websupport, s. r.o. Staré grunty 12 služby za web stránku obce 30,96 11.2.2016 12.2.2016 18.2.2016
28/16 311601148 AVE SK odpadové hospodárstvo,Osvetová 24,Brat. Vývoz odpadu 351,36 31.1.2016 12.2.2016 21.2.2016
29/16 201671 Mgr. Magdaléna Lavrincová, Toryská 18, Bratislava Publikacia Človek zomiera dvakrát ... 21,90 10.2.2016 12.2.2016 24.2.2016
30/16 2162200622 ŠEVT a. s. Cemenárenská 16, B. Bystrica Osvedčenie - tlačivá 8,60 21.1.2016 12.2.2016 5.2.2016
31/16 201601617 Komensky, s. r. o. Košice Virtuálna knižnica 3,32 31.1.2016 16.2.2016 25.2.2016
32/16 6160123 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25, 900 31 Stupava Aktuálizacia programu na CD 4,20 31.1.2016 17.2.2016 20.2.2016
33/16 6612 SAD Humennné, a. s. OZ Vranov n. T. Prepravné služby 159,32 15.2.2016 17.2.2016 29.2.2016
34/16 7601046194 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón 16.49 7.2.2016 18.2.2016 25.2.2016
35/16 5336189287 Orange Slovensko , a. s. Bratislava Telefón 25,60 15.2.2016 18.2.2016 29.2.2016
36/16 5336106972 Orange Slovensko , a. s. Bratislava Telefón 31,60 15.2.2016 18.2.2016 29.2.2016
37/16 15 T&Z Tender, s.r.o.Východná 7134/9A, Trenčín Služby v oblasti obstarávania 890,00 11.2.2016 23.2.2016 19.2.2016
38/16 7160401599 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36,Bratislava Prenájom podľa zmluvy PNZ-P40476/10.00 za r. 2016 15,00 19.2.2016 26.2.2016 4.3.2016
39/16 20160071 Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, B. Bystrica Vypracovanie potvrdenia k územiam NATURA2000 pre projekt Zníž. energ.náročnosti 70,00 23.2.2016 29.2.2016 8.3.2016
40/16 12697 EDISON SK s. r.o., Prešovská  537,093 03 Vranov n.T. Súčiastky 373,70 1.3.2016 2.3.2016 11.3.2016
41/16 VF160385 Signo,s.r.o., Tatranská cesta 68,Ružomberok Vlajka a zástava SR, EU 56,00 29.2.2016 2.3.2016 14.3.2016
42/16 3782845566 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón 30,37 3.3.2016 9.3.2016 18.3.2016
43/16 169001 AK Ivanova s. r. o Plynárenská 1, Bratislava Právna služba likvidácia TJ Družstevník  250,00 4.3.2016 10.3.2016 30.3.2016
44/16 311602158 AVE SK odpadové hospodárstvo,Osvetová 24,Brat. Odpadové hospodárstvo 349,00 29.2.2016 11.3.2016 21.3.2016
45/16 1160245 ToPSET Solutions s. r. o Hollého 2366/25, 900 31 Stupava Aktuálizacia programu  222,00 1.3.2016 11.3.2016 11.3.2016
46/16 14/2016 Magdaléna Čižmárová - ADGAM,                    Budovateľská 427/2, Hanušovce n. T. Prepravné služby 105,00 10.3.2016 11.3.2016 20.3.2016
47/16 61063 7 P s. r. o. Herľanska 1077, 093 03 Vranov n. T Aktualizácia mzdy 78,96 5.2.2016 14.3.2016 15.2.2016
48/16 9112 SAD Humennné, a. s. OZ Vranov n. T. Dopravné služby 159,32 31.3.2016 21.3.2016 29.3.2016
49/16 5340384254 Orange Slovensko , a. s. Bratislava Telefón 31,60 15.3.2016 21.3.2016 29.3.2016
50/16 70779542 Komensky, s. r. o. Košice Virtuálna knižnica 3,32 29.2.2016 21.3.2016 2.3.2016
51/16 7601997050 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón 19,00 8.3.2016 21.3.2016 29.3.2016
52/16 7220190883 VSE a. s.  Mlynská 31, Košice Preplatok -9,32 10.3.2016 21.3.2016  
53/16 18/2016 Magdaléna Čižmárová - ADGAM, Budovateľská 427/2, Hanušovce n. T. Preprava športového klubu 40,00 21.3.2016 29.3.2016 31.3.2016
54/16 21613219 NOMILAND, s. r. o. Košice Skrinky do MŠ 1093,00 22.3.2016 30.3.2016 5.4.2016
55/16 2121002747 Východoslovenská vodárenská spoločnosť  Vodné , stočné  172,38 22.3.2016 30.3.2016 11.4.2016
56/16 20160453 Florian , s. r. o. Priekopská 26, Martin Základná príprava strojníkov 95,00 22.3.2016 30.3.2016 5.4.2016
57/16 20160305 Dising, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava Kvalifikovaný systémovy 103,20 30.3.2016 30.3.2016 13.4.2016
58/16 1601008 Radoslav Čandík, Komárany 159 Prípojovací plynovod 1827,40 23.3.2016 1.4.2016 31.3.2016
59/16 160014 INKOL, SK Kukorelliho 397/14, Hanušovce  Cement 425 127,20 29.3.2016 4.4.2016 5.4.2016
60/16 22/2016 Magdaléna Čižmárová - ADGAM,Budovateľská 427/2, Hanušovce n. T. Prepravné služby športový klub 60,00 4.4.2016 8.4.2016 18.4.2016
61/16 302660087 OZÓN Hanušovce a. s., Petrovce  129 Uloženie odpadu 152,29 31.3.2016 8.4.2016 15.4.2016
62/16 01/16 Jozef Slávik, Lada 3 Štrk 843,00 29.3.2016 8.4.2016 4.4.2016
63/16 61278 7P s. r. o. Herlianska 1077, Vranov n. T. Aktualizácia programu 135,12 5.4.2016 8.4.2016 15.4.2016
64/16 6783769679 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón 30,61 31.3.2016 11.4.2016 18.4.2016
65/16 20160148 Obecný podnik služieb, Bystré Vývoz odpadu 57,60 31.3.2016 11.4.2016 21.4.2016
66/16 FV160034 Metropolys Slovakia, Moyzesova 36, Košice Cement 425 25 kg 21,89 31.3.2016 11.4.2016 14.4.2016
67/16 FV160115 LUX Prešov s.r.o Za Kalváriou 118 Čistič na okná do ZŠ, MŠ 95,99 11.4.2016 13.4.2016 25.4.2016
68/16 311603078 AVE SK odpadové hospodárstvo,Osvetová 24,Brat. Vývoz odpadu 351,11 31.3.2016 15.4.2016 14.4.2016
69/16 70779542 Komensky, s. r. o. Košice Virtuálna knižnica 3,32 8.4.2016 15.4.2016 22.4.2016
70/16 7293407233 VSE a. s.  Mlynská 31, Košice Elektrina- dodávka, distribúcia 103,00 11.4.2016 15.4.2016 25.4.2016
71/16 7602954356 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón 19,00 8.4.2016 15.4.2016 25.4.2016
72/16 13112 SAD Humennné, a. s. OZ Vranov n. T. Prepravné služby 159,32 15.4.2016 19.4.2016 29.4.2016
73/16 5344693738 Orange Slovensko , a. s. Bratislava Telefón 31,60 15.4.2016 19.4.2016 29.4.2016
74/16 140160469 TUV SUD Slovakia s. r. o. Jašíková 6,                         821 03 Bratislava Úradná skúška prípojovacieho plynovodu č.54 216,00 13.4.2016 20.4.2016 27.4.2016
75/16 2016007 Drahoslav Beňo, Pavlovce 59 Prepravné služby 115,20 13.4.2016 20.4.2016 27.4.2016
76/16 20160393 LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 080 05 Prešov Smerníky kovové obojstranné 512,00 26.4.2016 27.4.2016 4.5.2016
77/16 2161111734 Soza , Rastislavova 3, Bratislava autorská odmena za lícenciu 20,40 28.4.2016 3.5.2016 13.5.2016
78/16 8784698101 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón 30,42 2.5.2015 9.5.2015 18.5.2015
79/16 160436 Mladý záchranár , Antona Bernoláka 436, Varín Časopis 11,88 28.4.2015 9.5.2015 19.5.2015
80/16 33/2016 Magdaléna Čižmárová - ADGAM, Budovateľská 427/2, Hanušovce n. T. Preprava športového klubu 93,00 2.5.2015 9.5.2015 16.5.2016
81/16 311604196 AVE SK odpadové hospodárstvo,Osvetová 24,Brat. Vývoz odpadu 350,53 30.4.2016 12.5.2016 21.5.2016
82/16 302660140 OZÓN Hanušovce a. s., Petrovce  129 Uloženie odpadu  460,40 2.5.2016 12.5.2016 16.5.2016
83/16 20160199 Obecný podnik služieb, Bystré Vývoz odpadu 230,40 30.4.2016 12.5.2016 19.5.2016
84/16 FV160048 TAĎA SK s.r.o. Hermanovce n. T. Zatravňovaky 702,00 30.4.2016 12.5.2016 14.5.2016
85/16 1607257 Slovgram, Jakubovo nám. 14, Bratislava autorská odmena za lícenciu 38,50 11.5.2016 16.5.2016 1.6.2016
86/16 760385624 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón 24,55 7.5.2016 16.5.2016 25.5.2016
87/16 60508 Mgr. Ladislav Krivda, Sídl. Okulka 9/5, Vranov n.T. Uverejnenie inzerátu 70,00 10.5.2016 16.5.2016 24.5.2016
88/16 201603359 Komensky, s. r. o. Košice Virtuálna knižnica 3,32 4.5.2016 16.5.2016 18.5.2016
89/16   7293104333 VSE a. s.  Mlynská 31, Košice  Elektrina- dodávka,distribúcia  101,23   10.5.2016 16.5.2016   24.5.2016
90/16 511075497 Allianz - Slov. poisťovňa , Košice Poistné ZŠ 150,46 11.5.2016 17.5.2016  
91/16 5349010875 Orange Slovensko , a. s. Bratislava Telefón 31,60 15.5.2016 19.5.2016 29.5.2016
92/16 60519 Mgr. Ladislav Krivda, Sídl. Okulka 9/5, Vranov n.T. Vranovské noviny 37,60 17.5.2016 19.5.2016 31.5.2016
93/16 16191 Ing. Monika Findrichová , Šugovská dolina 10,Medzev Struny do kosačky 3 ks 91,20 20.5.2016 23.5.2016 27.5.2016
94/16 15612 SAD Humennné, a. s. OZ Vranov n. T. Prepravné služby 159,32 15.5.2016 23.5.2016 31.5.2016
95/16 161805 VIVA TRADE, s. r.o, Szakkayho 1, 040 08 Košice  Poháre pre víťazov ZŠ šport.d. 36,20 19.5.2016 23.5.2016 2.6.2016
96/16 160019 INKOL, SK Kukorelliho 397/14, Hanušovce  Cement 127,20 29.4.2016 25.5.2016 6.5.2016
97/16 20160120 sima bb s. r. o, Mlynská 27, 974 09 B. Bystrica Konopné lano - Sokolie skaly 216,00 24.5.2016 25.5.2016 7.6.2016
98/16 5021607407 Poradca podnikateľa , s. r. o Bratislava  Odborná literatúra 85,20 20.5.2016 26.5.2016 20.5.2016
99/16 Obj. č. 11689273 WEbsupport, s. r.o. Staré grunty 12,  Bratislava Platba za domenu 14,76 21.5.2016 26.5.2016 28.5.2016
100/16 7421806587 VSE a. s.  Mlynská 31, Košice Elektrina- dodávka,distribúcia 891,00 1.5.2016 30.5.2016 16.5.2016
101/16 43/16 Magdaléna Čižmárová - ADGRAM                                  Budovateľská 427/2,Hanušovce n. T. Preprava športového klubu 50,00 25.5.2016 30.5.2016 3.6.2016
102/16 2016/004 ADYTON s. r.o., Budovateľská 4, Prešov Porealizačné zameranie mostného telesa 295,00 12.5.2016 6.6.2016 12.5.2016
103/16 20160048 Ing. Pavol Kohajda, Monex , Prievidza CD prívory, prejavy, vinše 19,90 10.5.2016 7.6.2016 10.5.2016
104/16 7293308470 VSE a. s.  Mlynská 31, Košice Elektrina- dodávka,distribúcia 82,07 31.5.2016 8.6.2016 22.6.2016
105/16 2582016 Víteslav Fischer, 082 52 Kokošovce 65 Knihy do knižnice 75,00 9.6.2016 9.6.2016 23.6.2016
106/16 4785626097 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón 30,55 31.5.2016 10.6.2016 20.6.2016
107/16 2016015 Drahoslav Beňo, Pavlovce 59 Prepravné služby 115,20 25.5.2016 10.6.2016 15.6.2016
108/16 311605192 AVE SK odpadové hospodárstvo,Osvetová 24,Brat. Vývoz odpadu 357,70 31.5.2016 10.6.2016 21.6.2016
109/16 1082016 Mgr. Michal Fischer - MIFISCH ART,Šidlovská 14190/36,08001 Prešov Mag. Zápisníky 6,00 9.6.2016 9.6.2016 23.6.2016
110/16 70779542 Komensky, s. r. o. Košice Virtuálna knižnica 3,32 6.6.2016 16.6.2016 20.6.2016
111/16 162094 VIVA TRADE, s. r.o, Szakkayho 1, 040 08 Košice  Športové potreby 76,45 13.6.2016 16.6.2016 13.6.2016
112/16 1600333 Extratech s. r. o, Vranov nad Topľou Materiál STIHL 123,80 29.4.2016 16.6.2016 9.5.2016
113/16 20160044 Občianske združenie Fonéma,Kanašská 132/58, Fintice Učebnice pre ZŠ 44,00 10.6.2016 20.6.2016 24.6.2016
114/16 7604858604 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava Telefón 21,78 7.6.2016 20.6.2016 27.6.2016
115/16 5353345758 Orange Slovensko , a. s. Bratislava Telefón 31,60 15.6.2016 21.6.2016 29.6.2016
116/16 160029 INKOL, SK Kukorelliho 397/14, Hanušovce  Stavebný materiál 289,29 13.6.2016 21.6.2016 20.6.2016
117/16 18112 SAD Humennné, a. s. OZ Vranov n. T. Prepravné služby 159,32 15.6.2016 21.6.2016 29.6.2016
118/16 2121229868 Východoslovenská vodárenská spoločnosť , Košice Vodné, stočné  180,34 20.6.2016 27.6.2016 8.7.2016
119/16 F2016067 Cirkevná škola v prírode, Jusková Voľa 118 Poskytnuté služby pre detí ZŠ 1035,50 23.6.2016 27.6.2016 7.7.2016
120/16 23/2016 ADGAMTOUR, s.r.o. Štúrova 338/11 Hanušovce n.T. Preprava osôb 160,00 29.6.2016 30.6.2016 11.7.2016
121/16 216220442 ŠEVT a. s. Cemenárenská 16, B. Bystrica Tlačivá pre potreby MŠ 12,89 28.6.2016 30.6.2016 12.7.2016
122/16 JIS-SK s.r.o. detail
123/16 PORADCA s.r.o.  detail
124/16 AUDIT Consult CD, s.r.o.  detail
125/16 METROPOLYS SLOVAKIA, s.r.o.  detail
126/16 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.  detail
127/16 Slovak Telekom a.s.  detail
128/16 OZÓN Hanušovce, a.s.  detail
129/16 Východoslovenská energetika, a.s.  detail
130/16 Obecný podnik služieb s.r.o.  detail
131/16 Slovak Telekom, a.s.  detail
132/16 APF Services, s.r.o.  detail
133/16 Anton Cpin  detail
134/16 Allianz - slovenská poisťovňa, a.s.  detail
135/16 SAD Humenné, a.s.  detail
136/16 AVE  detail
137/16 Orange Slovensko a.s.  detail
138/16 EK spol. s r.o.  detail
139/16 Irena Klimovská - Inkabus  detail
140/16 Východoslovenská energetika, a.s.  detail
141/16 Jozef Slívik  detail
142/16 Drahoslav Beňo  detail
143/16 Ondřej Fober - Fober  detail
144/16 KOMENSKY, s.r.o.  detail
145/16 OZÓN Hanušovce, a.s.  detail
146/16 Slovak Telekom, a.s.  detail
147/16 INKOL s.r.o.  detail
148/16 Východoslovenská energetika a.s. detail
149/16  Komensky, s.r.o.  detail
150/16  FIFTY-FIFTY s.r.o. detail 
151/16  JUVENIA - EDUCATION, n.o.  detail
152/16  Slovak Telekom, a.s.  detail
153/16  UNIQA, poisťovňa, a.s.  detail
154/16  Obecný podnik služieb s.r.o. detail 
155/16  TEMPO KONDELA, s.r.o. detail 
156/16  Orange Slovensko, a.s. detail 
157/16  AVE Východ s.r.o. detail
158/16  Liška Michal Elektroservis detail 
159/16  Jozef Dudáš detail 
160/16  SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n.T. detail 
161/16  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.  detail
162/16  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.  detail
163/16  Hladamfarby.sk s.r.o.  detail
164/16  Komunálna poisťovňa  detail
165/16  Irena Klimovská  detail
166/16  Jozef Pivovarník  detail
167/16  FLORIAN, s.r.o.  detail
168/16  Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  detail
169/16  NOMILAND, s.r.o.  detail
170/16  OZÓN HAnušovce, s.r.o.  detail
171/16  VODAPROFI s.r.o.  detail
172/16  Slovak Telekom, a.s.  detail
173/16  stornovaná faktúra x
174/16  TAĎA SK s.r.o. detail 
175/16  Obecný podnik služieb s.r.o. detail 
176/16  Východoslovenská energetika, a.s.  detail
177/16  SAD Humenné, a.s.  detail
178/19  Slovak Telekom, a.s.  detail
179/16  CBS spol. s r.o.  detail
180/16  Siettex s.r.o.  detail
181/16  KOMENSKÝ, s.r.o.  detail
182/16  Portál - komorné divadlo bez opony  detail
183/16  Ing. Ivan Leško - GAROMA detail 
184/16  Orange Slovensko, a.s. detail 
185/16  AVE Východ s.r.o. detail 
186/16  JUDr. Beáta Krausová, advokátka detail
187/16  Jozef Dudáš  detail
188/16  Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia  detail
189/16  Milan Boroš - ABM TECHNIK  detail
190/16  JMJ, spol. s r.o.  detail
191/16  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. detail 
192/16  Slavomír Duda - TOP SERVIS detail 
193/16  Slavomír Duda - TOP SERVIS detail 
194/16  Slovak Telekom, a.s.  detail
195/16  Peter Jurík - LISA  detail
196/16  Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  detail
197/16  Anton Andrijko  detail
198/16  Oprava chladiarenských zariadení Ivan Guman detail 
199/16  Východoslovenská energetika, a.s. detail 
200/16 Slovak Telekom, a.s. detail
201/16 Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. detail
202/16 Danka Tkáčová DM-SERVIS detail
203/16 Irena Klimovská - Inkabus detail
204/16 Drahoslav Beňo detail
205/16 AVE Východ s.r.o. detail
206/16 Orange Slovensko, a.s. detail
207/16 SAD Humenné, a.s. detail
208/16 KOMENSKY s.r.o. detail
209/16 Interiery Riljak, s.r.o. detail
210/16  Ján Dargaj detail
211/16  PLUTKO, s.r.o. detail
212/16  Východoslovenská energetika a.s. detail
213/16  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
214/16  Edison SK, s.r.o. detail
215/16  VAKA s.r.o. detail
216/16  METROPOLYS SLOVAKIA s.r.o. detail
217/16  KOMENSKY, s.r.o. detail
218/16  ADYTON, s.r.o. detail
219/16  ADYTON, s.r.o. detail
220/16  OZÓN Hanušovce, a.s. detail
221/16  Slovak Telekom, a.s. detail
222/16  Inkol s.r.o. detail
223/16  Slovak Telekom, a.s. detail
224/16  Východoslovenská enerketika a.s. detail
225/16  ADGAMTOUR s.r.o. detail
226/16  INSGRAF s.r.o. detail
227/16  Orange Slovensko a.s. detail
228/16  AVE Východ s.r.o. detail
229/16  Obecný podnik služieb s.r.o. detail
230/16  SAD Humenné, a.s. detail
231/16  DEMA Senica, a.s. detail
232/16  Pavol Haško - gne detail
233/16  Milan Boroš - ABM TECHNIK detail
234/16  Mgr. Peter Pipa detail
235/16  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
236/16  INPROST s.r.o. detail
237/16  UNIQA poisťovňa a.s. detail
238/16  Mgr. Veliký Miroslav - MIVEX detail
239/16  Pavol Haško - gne detail
240/16  Východosloveská energetika a.s. detail
241/16  VEMEX ENERGO s.r.o. detail
242/16 Komensky, s.r.o. detail
243/16 Andrej Lipták detail
244/16 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. detail
245/16 Orange Slovensko, a.s. detail
246/16 EDISON SK s.r.o. detail
247/16 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. detail
248/16 Slovak Telekom, a.s. detail
249/16 SAD Humenne, a.s. detail
250/16 AVE Východ s.r.o. detail
251/16  Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. detail
252/16  Ing. Pavol KOHAJDA - MONEX detail
253/16  Anton Andrijko detail
254/16  Spektrum Stropkov, s.r.o. detail
255/16  Prima banka Slovensko, a.s. detail
256/16  Peter Sabo detail
257/16  PORADCA s.r.o. detail
258/16  PORADCA s.r.o. detail
259/16  Slovak Telekom, a.s. detail
260/16  Petit Press, a.s. detail
261/16  Slovak Telekom, a.s. detail
262/16  VEMEX ENERGO s.r.o. detail
263/16  AVE Východ s.r.o. detail
264/16  TOPSET Solutions s.r.o. detail
265/16 Východoslovenská energetika a.s. detail
266/16 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
    
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ HERMANOVCE NAD TOPĽOU - FAKTÚRY 2016:

Číslo faktúry - interné Číslo faktúry u dodávateľa Dodávateľ Predmet Suma s DPH Dát. plnenia Dát. doručenia Splatnosť
1/16 ŠJ  FM1640149  DMJ Market s. r. o. , Budovateľská 1288, 09301 Vranov n.T.  Potraviny ŠJ 101,66   11.1.2016  11.1.2016  18.1.2016
2/16 ŠJ FP1610082 DMJ Market s. r. o. , Budovateľská 1288, 09301 Vranov n.T. Potraviny ŠJ 124,68 11.1.2016 11.1.2016 18.1.2016
3/16 ŠJ 15 Cyril Vadoc BONITTA kpt. Nálepku 115/43,Giraltovce Potraviny ŠJ 64,73 27.1.2016 28.1.2016 10.2.2016
4/16 ŠJ 20161053 Agromix výr. -obch., Sedliska Potraviny ŠJ 8,80 28.1.2016 3.2.2016 11.2.2016
5/16 ŠJ 16051001 COOP Jednota Vranov n. T. Potraviny ŠJ 100,40 29.1.2016 8.2.2016 15.2.2016
6/16 ŠJ FP1610624 DMJ Market s. r. o. , Budovat. 1288, 09301 Vranov n.T. Potraviny ŠJ 149,05 3.2.2016 4.2.2016 10.2.2016
7/16 ŠJ FM1640922 DMJ Market s. r. o. , Budovat. 1288, 09301 Vranov n.T. Potraviny ŠJ 87,17 3.2.2016 4.2.2016 10.2.2016
8/16 ŠJ 20161085 Agromix výr. -obch., Sedliska 367 Potraviny ŠJ 11,68 25.2.2016 26.2.2016 10.3.2016
9/16 ŠJ 16051002 COOP Jednota Vranov n. T., Nám. slobody 79,Vranov Potraviny ŠJ 123,85 29.2.2016 29.2.2016 10.3.2016
10/16 ŠJ FP1611077 DMJ Market , s. r. o., Budovateľská 1288, Vranov n.T. Potraviny ŠJ 72,28 29.2.2016 2.3.2016 7.3.2016
11/16 ŠJ 20161150 Agromix výr. - obch., Sedliska 367 Potraviny ŠJ 4,25 3.3.2016 4.3.2016 17.3.2016
12/16 ŠJ FV160112 Martin Mikula - MARKO,Tehelná 6, 087 01 Giraltovce Potraviny ŠJ 44,38 1.3.2016 7.3.2016 15.3.2016
13/16 ŠJ FM1641543 DMJ Market, s.r.o., Vranov n. T. Potraviny ŠJ 79,2 29.2.2016 21.3.2016 7.3.2016
14/16 ŠJ FP1611406 DMJ Market, s.r.o., Vranov n. T. Potraviny ŠJ 51,64 14.3.2016 21.3.2016 21.3.2016
15/16 ŠJ FM1641990 DMJ Market, s.r.o., Vranov n. T. Potraviny ŠJ 87,03 14.3.2016 21.3.2016 21.3.2016
16/16 ŠJ 16051003 COOP Jednota, Vranov n. T. Potraviny ŠJ 85,78 31.3.2016 1.4.2016 11.4.2016
17/16 ŠJ FM164561 DMJ Market Vranov n. T. Potraviny ŠJ 106,06 4.4.2016 5.4.2016 11.4.2016
18/16 ŠJ FV 160180 Martin Mikula-MARKO,Tehelná 6, 087 01 Giraltovce Potraviny ŠJ 45,56 7.3.2016 11.4.2016 14.4.2016
19/16 ŠJ  FM1643006 DMJ Market s.r.o.,  Budovateľská 1288,Vranov n.T.   Potraviny ŠJ 79,90 18.4.2016 20.4.2016 25.4.2016
20/16 ŠJ 16051004 COOP Jednota, Vranov n. T Potraviny ŠJ 153,16   29.4.2016  2.5.2016 9.5.2016 
21/16 ŠJ FP1612098 DMJ Market , s. r. o., Budovateľská 1288, Vranov n.T. Potraviny ŠJ 137,69 18.4.2016 2.5.2016 25.4.2016
22/16 ŠJ FM1643462 DMJ Market,  s.r. o.,  Budovateľská 1288, Vranov n. T. Potraviny ŠJ  95,87  2.5.2016  3.5.2016 9.5.2016 
23/16 ŠJ FP1612401 DMJ Market , s.r.o.,   Budovateľská 1288, Vranov n. T. Potraviny ŠJ 53,62 2.5.2016 3.5.2016 9.5.2016
24/16 ŠJ FV160275 Martin Mikula-MARKO,Tehelná 6, 087 01 Giraltovce Potraviny ŠJ 80,27 18.4.2016 3.5.2016 16.5.2016
25/16 ŠJ FP1612946 DMJ Market, s.r.o.  ,  Budovateľská 1288, Vranov n. T. Potraviny ŠJ 35,96 23.5.2016 25.5.2016 30.5.2016
26/16 ŠJ FM1644169 DMJ Market, s. r. o.,  Budovateľská 1288, Vranov n. T. Potraviny ŠJ 99,20 23.5.2016 25.5.2016 30.5.2016
27/16 ŠJ 16051005 COOPJednota, Vranov n. T. Potraviny ŠJ 161,87 31.5.2016 31.5.2016 10.6.2016
28/16 ŠJ FV160340 Martin Mikula-MARKO,Tehelná 6, 087 01 Giraltovce Potraviny ŠJ 56,20 16.5.2016 3.6.2016 13.5.2016
29/16 ŠJ FV160385 Martin Mikula-MARKO,Tehelná 6, 087 01 Giraltovce Potraviny ŠJ 58,00 30.5.2016 6.6.2016 20.6.2016
30/16 ŠJ FV160384 Martin Mikula-MARKO,Tehelná 6, 087 01 Giraltovce Potraviny ŠJ 47,14 2.5.2016 6.6.2016 20.6.2016
31/16 ŠJ FP1613301 Martin Mikula-MARKO,Tehelná 6, 087 01 Giraltovce Potraviny ŠJ 26,62 6.6.2016 7.6.2016 13.6.2016
32/16 ŠJ FM1644662 Martin Mikula-MARKO,Tehelná 6, 087 01 Giraltovce Potraviny ŠJ 54,42 6.6.2016 7.6.2016 13.6.2016
33/16 ŠJ 16051006 COOP Jednota, Vranov n. T. Potraviny ŠJ 97,81 14.6.2016 15.6.2016 27.6.2016
34/16 ŠJ FM1645082 DMJ Market s. r. o. Budovateľská 1288, 093 01 Vranov  Potraviny ŠJ 36,12 17.6.2016 21.6.2016 24.6.2016
35/16 ŠJ FV160438 Martin Mikula-MARKO,Tehelná 6, 087 01 Giraltovce Potraviny ŠJ 48,36 13.6.2016 29.6.2016 11.7.2016
36/16 ŠJ  AGROMIX výrobno-obchodná detail
37/16 ŠJ COOP Jednota, Vranov n. T., spotrebné družstvo detail
38/16 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
39/16 ŠJ   DMJ MARKET s.r.o. detail
40/16 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o.  detail
41/16 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
42/16 ŠJ AGROMIX výrobno-obchodná  detail
43/16 ŠJ COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo  detail
44/16 ŠJ Martin Mikula - MARKO  detail
45/16 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
46/16 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
47/16 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
48/16 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
49/16 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
50/16 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
51/16 ŠJ AGROMIX - vyrobno-obchodná detail
52/16 ŠJ COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo  detail
53/16 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
54/16 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
55/16 ŠJ Martin Mikula - Marko detail
56/16 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
57/16 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
58/16 ŠJ COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo  detail
59/16 ŠJ AGROMIX výrobno-obchodná detail
60/16 ŠJ Martin Mikula - Marko detail
61/16 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
62/16 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
63/16 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
64/16 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
65/16 ŠJ COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo  detail
66/16 ŠJ AGROMIX výrobno-obchodná detail
67/16 ŠJ Martin Mikula - Marko detail