Súbory cookies na tejto webovej stránke slúžia na zjednodušenie jej používania. Ak budete aj naďalej využívať túto webovú stránku, súhlasíte s našimi pravidlami vzťahujúcimi sa na používanie súborov cookies.

Oficiálne stránky obce

Kategória: Ostatné dokumenty obce

Zoradenie: Štandardné | Názov | Dátum | Stiahnutí | [Zostupne]
Názov súboru Dátum Veľkosť Stiahnutí    
NÁVRH - ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE zo dňa 15.01.2020 2020-01-15 13:20:42 297.17 KB 9 Stiahnuť
NÁVRH - ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE zo dňa 15.01.2020 2020-01-15 13:18:45 454.2 KB 9 Stiahnuť
Rozpočet obce na roky 2020-2022 schválený 27.12.2019 2019-12-27 21:31:09 4.23 MB 13 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie 4/2019 zo dňa 27.12.2019 2019-12-27 21:27:57 1017.63 KB 8 Stiahnuť
NÁVRH rozpočtu 2020-2022 - príjmy 2019-12-04 08:12:01 1.48 MB 29 Stiahnuť
Zápisnica z verejného zhromaždenia 15.11.2019 2019-11-15 20:44:28 215.46 KB 21 Stiahnuť
NÁVRH rozpočtu 2020-2022 - výdavky 2019-12-04 08:13:33 6.53 MB 29 Stiahnuť
Štatút obce Hermanovce nad Topľou - schválený OcZ o 24.06.2019 - platný od 25.06.2019. 2019-06-24 21:18:59 486.6 KB 12 Stiahnuť
Záverčný účet obce za rok 2018 schválený 24.06.2019 2019-06-24 21:24:27 473.36 KB 79 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie zo dňa 24.06.2019 2019-06-24 18:41:13 236.96 KB 86 Stiahnuť
Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2018 zo dňa 19.06.2019 2019-06-19 19:48:00 356.04 KB 78 Stiahnuť
Správa nezávisleho audítora z 23.05.2019 2019-05-23 18:39:45 380.88 KB 89 Stiahnuť
NÁVRH - Záverečný účet Obce Hermanovce nad Topľou a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 2019-05-20 14:36:53 421.73 KB 107 Stiahnuť
Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou č. 02/2019 2019-03-02 22:14:14 777.38 KB 145 Stiahnuť
SMERNICA č. 1/2019 zo dňa 20.2.2019 o vnútornom systéme podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 2019-02-20 17:22:39 303.6 KB 138 Stiahnuť