Súbory cookies na tejto webovej stránke slúžia na zjednodušenie jej používania. Ak budete aj naďalej využívať túto webovú stránku, súhlasíte s našimi pravidlami vzťahujúcimi sa na používanie súborov cookies.

Oficiálne stránky obce

Kategória: Ostatné dokumenty obce

Zoradenie: Štandardné | Názov | Dátum | Stiahnutí | [Zostupne]
Názov súboru Dátum Veľkosť Stiahnutí    
NÁVRH - Záverečný účet Obce Hermanovce nad Topľou a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 2019-05-20 14:36:53 421.73 KB 2 Stiahnuť
Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou č. 02/2019 2019-03-02 22:14:14 777.38 KB 15 Stiahnuť
SMERNICA č. 1/2019 zo dňa 20.2.2019 o vnútornom systéme podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 2019-02-20 17:22:39 303.6 KB 46 Stiahnuť
Harmonogram vývozu odpadu 2019-02-06 08:10:11 763.34 KB 52 Stiahnuť
Schválený rozpočet obce na rok 2019 2019-01-17 20:42:48 1.28 MB 76 Stiahnuť
Zásady odmeňovania poslancov OcZ 2018-12-28 20:25:18 270.3 KB 63 Stiahnuť
Návrh rozpočtu obce 2019-2021 2018-12-20 16:06:04 7.23 MB 93 Stiahnuť
Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov 2018-05-25 00:00:01 746.94 KB 4 Stiahnuť
Rozpočet obce 2017-2019 2017-04-07 07:43:16 2.16 MB 262 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie 2/2016 zo dňa 08.12.2016 2017-02-08 13:47:15 268.32 KB 265 Stiahnuť
Stanovisko k záverečnému účtu obce 2016-06-28 20:27:27 1.07 MB 296 Stiahnuť
Správa nezávisleho audítora 2015 2016-06-24 17:12:07 188.88 KB 284 Stiahnuť
Záverečný účet obce 2015 2016-05-11 20:19:07 422.71 KB 298 Stiahnuť
Program rozvoja obce Hermanovce n.T. 2015-2022 2016-02-09 08:32:12 2.27 MB 536 Stiahnuť
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska 2016-02-01 21:47:38 382.23 KB 435 Stiahnuť