Súbory cookies na tejto webovej stránke slúžia na zjednodušenie jej používania. Ak budete aj naďalej využívať túto webovú stránku, súhlasíte s našimi pravidlami vzťahujúcimi sa na používanie súborov cookies.

Oficiálne stránky obce

Kategória: Ostatné dokumenty obce

Zoradenie: Štandardné | Názov | Dátum | Stiahnutí | [Zostupne]
Názov súboru Dátum Veľkosť Stiahnutí    
DODATOK č. 1 k VZN č. 1/2020 schválený 09.03.2020 zverejnený 17.03.2020 2020-03-17 08:36:33 234.62 KB 3 Stiahnuť
PORIADOK ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV OBCE platný od 17.03.2020 2020-03-17 08:35:26 333.47 KB 3 Stiahnuť
Schéma organizačnej štruktúry OcÚ platna od 17.03.2020 2020-03-17 08:27:06 143.81 KB 3 Stiahnuť
ORGANIZAČNÝ PORIADOK OcÚ platný od 17.03.2020 2020-03-17 08:24:22 425.76 KB 3 Stiahnuť
ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO OcZ platný od 03.02.2020 2020-02-03 11:12:58 479.37 KB 27 Stiahnuť
NÁVRH - ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE zo dňa 15.01.2020 2020-01-15 13:20:42 297.17 KB 39 Stiahnuť
NÁVRH - ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE zo dňa 15.01.2020 2020-01-15 13:18:45 454.2 KB 34 Stiahnuť
Rozpočet obce na roky 2020-2022 schválený 27.12.2019 2019-12-27 21:31:09 4.23 MB 41 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie 4/2019 zo dňa 27.12.2019 2019-12-27 21:27:57 1017.63 KB 32 Stiahnuť
NÁVRH rozpočtu 2020-2022 - príjmy 2019-12-04 08:12:01 1.48 MB 53 Stiahnuť
Zápisnica z verejného zhromaždenia 15.11.2019 2019-11-15 20:44:28 215.46 KB 37 Stiahnuť
NÁVRH rozpočtu 2020-2022 - výdavky 2019-12-04 08:13:33 6.53 MB 57 Stiahnuť
Štatút obce Hermanovce nad Topľou - schválený OcZ o 24.06.2019 - platný od 25.06.2019. 2019-06-24 21:18:59 486.6 KB 39 Stiahnuť
Záverčný účet obce za rok 2018 schválený 24.06.2019 2019-06-24 21:24:27 473.36 KB 104 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie zo dňa 24.06.2019 2019-06-24 18:41:13 236.96 KB 113 Stiahnuť