Súbory cookies na tejto webovej stránke slúžia na zjednodušenie jej používania. Ak budete aj naďalej využívať túto webovú stránku, súhlasíte s našimi pravidlami vzťahujúcimi sa na používanie súborov cookies.

15.01.2020 zverejnené nové návrhy

  • Vytlačiť
Uverejnené: streda, 15. január 2020, 13:31
Uverejnené streda, 15. január 2020, 13:31
Obec zverejnila nové návrhy:

NÁVRH - ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE zo dňa 15.01.2020
NÁVRH - ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE zo dňa 15.01.2020
NÁVRH - VZN 15/2020 O ÚHRADÁCH ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCOU zo dňa 15.01.2020

Bližšie informácie nájdete v časti:
DOKUMENTY / OSTATNÉ DOKUMENTY OBCE
a v časti
DOKUMENTY / VŠEOBECNO-ZÁVÄZNÉ NARIADENIA