Súbory cookies na tejto webovej stránke slúžia na zjednodušenie jej používania. Ak budete aj naďalej využívať túto webovú stránku, súhlasíte s našimi pravidlami vzťahujúcimi sa na používanie súborov cookies.

návrh všeobecne-záväzného nariadenia obce Hermanovce nad Topľou číslo 11/2019 zo dňa 12.08.2019

  • Vytlačiť
Uverejnené: pondelok, 12. august 2019, 08:49
Uverejnené pondelok, 12. august 2019, 08:49
Obec Hermanovce nad Topľou

zverejňuje návrh
všeobecne-záväzného nariadenia 
obce Hermanovce nad Topľou
číslo 11/2019

O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE
A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB NA ÚZEMÍ OBCE

Návrhy uvedených všeobecne záväzných nariadení sú zverejnené na webovom sídle obce Hermanovce nad Topľou:
https://hermanovcent.sk/index.php/dokumenty/vseobecne-zavaezne-nariadenia
a k nahliadnutiu na obecnom úrade.