Súbory cookies na tejto webovej stránke slúžia na zjednodušenie jej používania. Ak budete aj naďalej využívať túto webovú stránku, súhlasíte s našimi pravidlami vzťahujúcimi sa na používanie súborov cookies.

Zverejnené návrhy VZN

  • Vytlačiť
Uverejnené: piatok, 03. máj 2019, 22:18
Uverejnené nedeľa, 05. máj 2019, 22:00
Zverejnené návrhy všeobecne-záväzných nariadení obce Hermanovce n.T.  - info tu
-
VZN č. 3/2019 o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov a vstup so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva obce psími výkalmi - info tu
-
VZN č. 4/2019 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa - info tu
-
VZN č. 5/2019 o zrušení všeobecne záväzného nariadenia obce číslo 1/2012 o cenách nájmu za dočasné užívanie pozemkov v obci Hermanovce nad Topľou - info tu
-
VZN č. 6/2019 o zrušení všeobecne záväzného nariadenia obce číslo 2/2007 o určení manipulačných poplatkov obce Hermanovce nad Topľou - info tu