Oficiálne stránky obce

Dobrovoľný záchranný a hasičský zbor

Čistenie Hermanovského potokaČlenovia Dobrovoľného hasičského zboru sa aktívne podieľajú na rôznych akciách organizovaných v obci. Pravidelne sa napríklad zúčastňujú na brigáde, pri ktorej sa čistí Hermanovský potok. Dňa 13. 4. 2012 takto nazbierali cca 20 vriec plastových fliaš a iných druhov odpadu.