Oficiálne stránky obce

Faktúry 2018

OBECNÝ ÚRAD HERMANOVCE NAD TOPĽOU - FAKTÚRY ROK 2018:


Č. faktúry - interné Dodávateľ Detail
01/18  Regionálne vzdelávacie centrum Prešov detail
02/18  SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z.  detail
03/18  KOSIT EAST s.r.o.  detail
04/18  Slovak Telekom, a.s.  detail
05/18  Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  detail
06/18  Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  detail
07/18  VIVA TRADE s.r.o.  detail
08/18  SAD Humenné, a.s.  detail
09/18  TOPSET Solutions s.r.o. detail
10/18  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
11/18  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
12/18  ADGAMTOUR s.r.o. detail
13/18  Jozef Hurny - kontrola a oprava hasiacej techniky  detail
14/18  Websupport, s.r.o.  detail
15/18  Východoslovenská energetika a.s. detail
16/18  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
17/18  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
18/18  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
19/18 Obecný podnik služieb s.r.o. detail
20/18 INKOL s.r.o. detail
21/18 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. detail
22/18 Slovak Telekom a.s. detail
23/18 KOSIT EAST s.r.o. detail
24/18 OZÓN Hanušovce a,s, detail
25/18 Východoslovenská energetika, a.s. detail
26/18 Pavol Haško - gne detail
27/18 Slovak Telekom a.s. detail
28/18 I&Z Tender, s.r.o. detail
29/18 SAD HUmenné, a.s. detail
30/18 Slovenský pozemkový fond detail
31/18 TOPSET Solution s.r.o. detail
32/18 Orange Slovensko a.s. detail
33/18 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI detail
34/18 TampoZona s.r.o. detail
35/18 RVC Prešov detail
36/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
37/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
38/18  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
39/18 7P s.r.o. detail
40/18 INKOL s.r.o. detail
 41/18  PORADCA s.r.o. detail
 42/18  Dr. Gabriela Bichová - GABATEX detail
 43/18  Up Slovensko, s.r.o. detail
 44/18  Daniel FISCHER detail
 45/18  Daniel FISCHER detail
 46/18  Slovak Telekom a.s. detail
 47/18  DMSK BAU, s.r.o. detail
 48/18  SBK s.r.o. Vranov nad Topľou detail
49/18   SBK s.r.o. Vranov nad Topľou detail
 50/18  OZÓN Hanušovce, a.s. detail
 51/18  KOSIT EAST s.r.o. detail
 52/18  Východoslovenská energetika a.s. detail
 53/18  Orange Slovensko, a.s. detail
 54/18  Pavol Haško - gne detail
 55/18  Mesto Hanušovce nad Topľou detail
56/18 Slovak Telekom, a.s. detail
57/18 SAFAL s.r.o. detail
58/18 SAD Humenné, a.s. detail
59/18 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. detail
60/18 ADGAUMTOUR s.r.o. detail
61/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
62/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
63/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
64/18 SLOVGRAM detail
65/18 Slovak Telekom, a.s. detail
66/18 OZÓN Hanušovce, a.s. detail
67/18 ADGAUMTOUR s.r.o. detail
68/18  Ing. Ján Rovňák detail
69/18 KOSIT EAST s.r.o. detail
70/18 Východoslovenská energetika a.s. detail
71/18 Slovak Telekom, a.s. detail
72/18 Orange Slovensko a.s. detail
73/18 SAD Humenné, a.s. detail
74/18 SOZA detail
75/18 Irena Klimovská detail
76/18 VODAPROFI s.r.o. detail
77/18 Východoslovenská energetika a.s. detail
78/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
79/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  detail
80/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  detail

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ HERMANOVCE NAD TOPĽOU - FAKTÚRY 2018:


Číslo faktúry - interné Dodávateľ Detail
01/18 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
02/18 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
03/18 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
04/18 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
05/18 ŠJ  AGROMIX - výrobno-obchodná spoločnosť detail
06/18 ŠJ  COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo  detail