Oficiálne stránky obce

Faktúry 2017

OBECNÝ ÚRAD HERMANOVCE NAD TOPĽOU - FAKTÚRY ROK 2017:


Č. faktúry - interné Dodávateľ Detail
01/17  CBS spol. s r.o. detail
02/17  Pavol Haško - gne  detail
03/17  Hladamfarby.sk s.r.o.  detail
04/17  Merkuria net s.r.o.  detail
05/17  SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z.  detail
06/17  Orange Slovensko, a.s.  detail
07/17  KOMENSKY, s.r.o.  detail
08/17  Slovak Telekom, a.s.  detail
09/17  stornovaná faktúra x
10/17  SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. detail
11/17  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
12/17  Ján Dargaj detail
13/17  VIVA TRADE, s.r.o.  detail
14/17 SAD Humenné, a.s.   detail
15/17 Hladamfarby.sk s.r.o. detail
16/17 VIVA TRADE, s.r.o. detail
17/17 Regionálne vzdelávacie centrum Košice detail
18/17 Obecný podnik služieb, s.r.o. detail
19/17 Jozef Hurny - kontrola a oprava hasiacej techniky detail
20/17 Východoslovenská energetika a.s. detail
21/17 Východoslovenská energetika a.s.  detail
22/17 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  detail
23/17 OZÓN Hanušovce, a.s.  detail
24/17 Websupport, s.r.o.  detail
25/17 Slovak Telekom, a.s.  detail
26/17 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.  detail
27/17 Východoslovenská energetia a.s.  detail
28/17 Internet Mall Slovakia, s.r.o.  detail
29/17 Internet Mall Slovakia, s.r.o.  detail
30/17 VEMEX ENERGO s.r.o.  detail
31/17 Slovenský pozemkový fond detail 
32/17 LASER ART NOVA s.r.o.  detail
33/17 Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. detail 
34/17 AVE Východ s.r.o. detail 
35/17 Slovak Telekom a.s.  detail
36/17 SAD Humenné, a.s.  detail
37/17 Orange Slovensko, a.s.  detail
38/17 Daniel Fischer  detail
39/17 PROEKO s.r.o. detail 
40/17 Pavol Haško - gne  detail
41/17 Pavol HAško  - gne detail
42/17 NOMILAND, s.r.o.  detail
43/17 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
44/17 7P s.r.o. detail
45/17 Slovak Telekom, a.s. detail
46/17 Hladamfarby.sk s.r.o. detail
47/17 KOSIT EAST s.r.o. detail
48/17 Slovak Telekom, a.s. detail
49/17 EKOTEC spol. s r.o. detail
50/17 SAD Humenné, a.s. detail
51/17 Východoslovenská energetika, a.s. detail
52/17 Orange Slovensko, a.s. detail
53/17 Mgr. Veliký Miroslav - MIVEX detail
54/17 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. detail
55/17 SLOVGRAM detail
56/17 Ľubomír Špígeľ - VÁHASPOL detail
57/17 SOZA detail
58/17 SLovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
59/17 Slovak Telekom, a.s. detail
60/17  INKOL s.r.o. detail
61/17  EDISON SK s.r.o. detail
62/17  MK hlas s.r.o. detail
63/17  Východoslovenská energetika a.s. detail
64/17  Slovak Telekom, a.s. detail
65/17  Orange Slovensko, a.s. detail
66/17  SAD Humenné, a.s. detail
67/17  MOAD s.r.o. detail
68/17  EKOTEC spol. s r.o. detail
69/17  KOSIT EAST s.r.o. detail
70/17  Poradca podnikateľa, spol. s r.o. detail
71/17  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
72/17  Slovenská legálna metrológia n.o. detail
73/17  7P s.r.o. detail
74/17  Obecný podnik služieb s.r.o. detail
75/17  Drahoslav Beňo detail
76/17  Pavol Haško - gne detail
77/17  Slovak Telekom, a.s. detail
78/17  Vítezslav FISCHER detail
79/17  Spektrum Stropkov, s.r.o. detail
80/17  Východoslovenská energetika, a.s. detail
81/17  Východoslovenská energetika, a.s. detail
82/17  OZÓN Hanušovce, a.s. detail
83/17  Orange Slovensko, a.s. detail
84/17  Slovak telekom, a.s. detail
85/17  SAD Humenné, a.s. detail
86/17  KOMENSKY, s.r.o. detail
87/17  INKOL s.r.o. detail
88/17  KOSIT EAST s.r.o. detail
89/17  Pavol Haško - gne detail
90/17  ADGAMTOUR s.r.o. detail
91/17  Mladý záchranár o.z. detail
92/17  Obecný podnik služieb s.r.o. detail
93/17  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
94/17  METROPOLYS SLOVAKIA s.r.o. detail
95/17  Irena Klimovská detail
96/17  Slovak Telekom a.s. detail
97/17  ADGAMTOUR s.r.o. detail
98/17  Východoslovenská energetika a.s. detail
99/17  OZÓN Hanušovce, a.s. detail
100/17  Východoslovenská energetika a.s. detail
101/17  ADGAMTOUR s.r.o. detail
102/17  Orange Slovensko a.s. detail
103/17  Slovak Telekom a.s. detail
104/17  TOPSET Solutions s.r.o. detail
105/17  KOSIT EAST, s.r.o. detail
106/17 TOPSET Solutions s.r.o. detail
107/17  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. detail
108/17  VIVA TRADE, s.r.o. detail
109/17  storno -
110/17  KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. detail
111/17  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
112/17  Jozef Slávik detail
113/17  SAD HUmenné, a.s. detail
114/17  Slovak Telekom, a.s. detail
115/17  Irena Klimovska - Inkabus detail
116/17  Cirkevná škola v prírode detail
117/17  ADGAMTOUR s.r.o. detail
118/17  VSE detail
119/17  OZÓN Hanušovce, a.s. detail
120/17  Obecný podnik služieb s.r.o. detail
121/17  Orange Slovensko detail
122/17  INKOL s.r.o. detail
123/17  TOPSET Solutions s.r.o. detail
124/17  Slovak Telekom, a.s. detail
125/17  KOSIT EAST s.r.o. detail
126/17 Irena KLimovská - Inkabus detail
127/17
PORADCA s.r.o. detail
128/17 Združenie miest a obcí Slovenska detail
129/17 APF Services, s.r.o. detail
130/17 Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. - FEVYLANT detail
131/17 Irena KLimovská - Inkabus detail
132/17 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
133/17 OZÓN Hanušovce, a.s. detail
134/17 Slovak Telekom, a.s detail
135/17  Mesto Hanušovce nad Topľou detail
136/17  Východoslovenská energetika a.s. detail
137/17  VELSIM s.r.o. detail
138/17  Slovak Telekom, a.s. detail
139/17  Obecný podnik služieb s.r.o. detail
140/17  VEMEX ENERGO s.r.o. detail
141/17  Východoslovenská energetika a.s. detail
142/17  Orange Slovensko, a.s. detail
143/17  UNIQA poistovňa, a.s. detail
144/17  ADGAMTOUR s.r.o. detail
145/17

 KOSIT EAST s.r.o. detail
146/17  SAD Humenné, a.s. detail
147/17  SAD Humenné, a.s. detail
148/17  Irena Klimovská - Inkabus detail
149/17  JUVENIA - EVUCATION, n.o. detail
150/17  KP Technomont s.r.o. detail
151/17  PETER VIROSTKO - STOLÁRSTVO detail
152/17  ESTA s.r.o. detail
153/17  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
154/17  Juraj Dargaj detail
155/17  Slovak Telekom, a.s. detail
156/17  TAĎA SK s.r.o. detail
157/17  Irena Klimovská - Inkabus detail
158/17  JADOZ s.r.o. detail
159/17  OZÓN Hanušovce, a.s. detail
160/17  GIBA-STAV s.r.o. detail
161/17  Východoslovenská energetika a.s. detail
162/17  TRANOSCIUS a.s.  detail
163/17  Východoslovenská energetika a.s.  detail
164/17  DRÁČIK - DIVI s.r.o. detail 
165/17  Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB detail
166/17 Hladamfarby.sk s.r.o. detail
167/17  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. detail
168/17  Slovak Telekom, a.s. detail
169/17  SAD Humenné, a.s. detail
170/17  KOSIT EAST, s.r.o. detail
171/17  Východoslovenská energetika, a.s. detail
172/17  TEMZIS s.r.o. detail
173/17  AGROMELIO, s.r.o. detail
174/17  Miroslav Jacko - EMKOKERAMIKA detail
175/17  Pavol Haško - gne detail
176/17  Kotulič Petr detail
177/17  Kotulič Petr detail
178/17  NOMILAND, s.r.o. detail
179/17  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. detail
180/17  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. detail
181/17  ECOSTONE, s.r.o. detail
182/17  Slovak Telekom, a.s. detail
183/17  Mgr. Peter Pipa detail
184/17  Miroslav Jacko - EMKOKERAMIKA detail
185/17  OZÓN Hanušovce, s.r.o. detail
186/17  ECOSTONE, s.r.o. detail
187/17  Obecný podnik služieb s.r.o. detail
188/17  OKNA MARTIN TRADE s.r.o. detail
189/17  Slavomir DUDA TOP-SERVIS detail
190/17  Východoslovenská energetika, a.s. detail
191/17  Orange Slovensko a.s. detail
192/17  Slovak Telekom, a.s. detail
193/17  Peter Jurík - LISA detail
194/17  Allianz - Slovenská poisťovňa , a.s. detail
195/17  SAD Humenné, a.s. detail
196/17  Allianz - Slovenská poisťovňa , a.s. detail
197/17  Allianz - Slovenská poisťovňa , a.s. detail
198/17  KOSIT EAST s.r.o. detail
199/17  Danka Tkáčová detail
    
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ HERMANOVCE NAD TOPĽOU - FAKTÚRY 2017:

Číslo faktúry - interné Dodávateľ Detail
01/17 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
02/17 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
03/17 ŠJ COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo detail
04/17 ŠJ AGROMIX - výrobno-obchodná detail
05/17 ŠJ Martin Mikula - MARKO detail
06/17 ŠJ DMJ MARKET s.r.o.  detail
07/17 ŠJ DMJ MARKET s.r.o.  detail
08/17 ŠJ AGROMIX výrobno-obchodná  detail
09/17 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail 
10/17 ŠJ DMJ MARKET s.r.o.  detail
11/17 ŠJ COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo  detail
12/17 ŠJ   Martin Mikula - MARKO  detail
 13/17 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o.  detail
 14/17 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o.  detail
 15/17 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o.  detail
16/17 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
17/17 ŠJ  AGROMIX - výrobno-obchodná detail
18/17 ŠJ  COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo detail
19/17 ŠJ Martin Mikula - MARKO detail
20/17 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
21/17 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
22/17 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
23/17 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
24/17 ŠJ COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo detail
25/17 ŠJ Martin Mikula - MARKO detail
26/17 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
27/17 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
28/17 ŠJ DMJ MARKET s.r.o. detail
29/17 ŠJ  COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo detail
30/17 ŠJ  Martin Mikula - MARKO detail
31/17 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
32/17 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
33/17 ŠJ  DMJ MARKET s.r.o. detail
34/17 ŠJ  COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo detail
35/17 ŠJ  Martin Mikula - MARKO detail