Oficiálne stránky obce

Kategória: Ostatné dokumenty obce

Zoradenie: Štandardné | Názov | Dátum | Stiahnutí | [Zostupne]
Názov súboru Dátum Veľkosť Stiahnutí    
Zápisnica zo zasadnutia OcZ 26.06.2015 2015-07-22 19:14:33 190.03 KB 390 Stiahnuť
Stanovisko k záverečnému účtu obce 2014 2015-07-06 06:55:20 1.26 MB 407 Stiahnuť
Uznesenia zo zasadnutia OcZ 29.05.2015 2015-06-19 10:54:17 331.59 KB 380 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia OcZ 29.05.2015 2015-06-19 10:53:20 435.98 KB 402 Stiahnuť
Záverečný účet obce za rok 2014 2015-06-08 18:51:20 497.14 KB 366 Stiahnuť
Uznesenia zo zasadnutia OcZ 24.04.2015 2015-05-20 10:03:27 88.26 KB 372 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia OcZ 24.04.2015 2015-05-20 10:00:45 122.15 KB 411 Stiahnuť
Výberové konanie 01/2015 2015-04-15 12:51:57 98.83 KB 365 Stiahnuť
Zásady hospodárenia s majetkom obce 2015-03-12 17:25:30 139.98 KB 397 Stiahnuť
Uznesenia zo zasadnutia OcZ 27.02.2015 2015-03-12 17:23:34 92.25 KB 425 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia OcZ 27.02.2015 2015-03-12 17:21:15 106.1 KB 408 Stiahnuť
Rokovací poriadok OcZ 2015-03-10 20:52:48 103 KB 380 Stiahnuť
Štatút obce Hermanovce n.T. 2015-03-10 20:50:47 121.01 KB 392 Stiahnuť
Požiarny poriadok obce 2015-03-10 20:45:36 394.21 KB 390 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie 01/2015 2015-02-19 21:15:17 226.54 KB 378 Stiahnuť