Oficiálne stránky obce

Kategória: Ostatné dokumenty obce

Zoradenie: Štandardné | Názov | Dátum | Stiahnutí | [Zostupne]
Názov súboru Dátum Veľkosť Stiahnutí    
Zápisnica zo zasadnutia OcZ 24.04.2015 2015-05-20 10:00:45 122.15 KB 356 Stiahnuť
Výberové konanie 01/2015 2015-04-15 12:51:57 98.83 KB 310 Stiahnuť
Zásady hospodárenia s majetkom obce 2015-03-12 17:25:30 139.98 KB 341 Stiahnuť
Uznesenia zo zasadnutia OcZ 27.02.2015 2015-03-12 17:23:34 92.25 KB 366 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia OcZ 27.02.2015 2015-03-12 17:21:15 106.1 KB 348 Stiahnuť
Rokovací poriadok OcZ 2015-03-10 20:52:48 103 KB 324 Stiahnuť
Štatút obce Hermanovce n.T. 2015-03-10 20:50:47 121.01 KB 338 Stiahnuť
Požiarny poriadok obce 2015-03-10 20:45:36 394.21 KB 336 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie 01/2015 2015-02-19 21:15:17 226.54 KB 321 Stiahnuť
Zásady odmeňovania poslancov - DOPLNOK č. 1 2015-02-19 21:13:04 56.09 KB 334 Stiahnuť
Uznesenia zo zasadnutia OcZ 16.01.2015 2015-02-04 20:08:48 120.87 KB 358 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia OcZ 16.01.2015 2015-02-04 20:05:53 160.11 KB 556 Stiahnuť
Rozpočet obce na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 2015-02-03 21:02:42 3.11 MB 1556 Stiahnuť
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 2015-01-13 13:42:43 78.53 KB 398 Stiahnuť
Návrh rozpočtu obce 2015-01-09 17:18:28 1.48 MB 371 Stiahnuť