Oficiálne stránky obce

Kategória: Ostatné dokumenty obce

Zoradenie: Štandardné | Názov | Dátum | Stiahnutí | [Zostupne]
Názov súboru Dátum Veľkosť Stiahnutí    
Zápisnica zo zasadnutia OcZ dňa 08.12.2016 2017-02-08 13:43:30 292.75 KB 106 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia OcZ dňa 23.01.2017 2017-03-27 17:45:24 0 B 111 Stiahnuť
Harmonogram vývozu odpadu 2012-03-08 20:49:40 301.76 KB 988 Stiahnuť
Informačný leták o nakladaní s odpadom 2012-03-05 18:05:23 261.26 KB 1385 Stiahnuť
Návrh rozpočtu obce 2015-01-09 17:18:28 1.48 MB 371 Stiahnuť
Požiarny poriadok obce 2015-03-10 20:45:36 394.21 KB 336 Stiahnuť
Predaj majetku 19.10.2015 2015-10-28 14:22:31 363.26 KB 297 Stiahnuť
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska 2016-02-01 21:47:38 382.23 KB 234 Stiahnuť
Program rozvoja obce Hermanovce n.T. 2015-2022 2016-02-09 08:32:12 2.27 MB 290 Stiahnuť
Rokovací poriadok OcZ 2015-03-10 20:52:48 103 KB 324 Stiahnuť
Rozpočet 2016 2016-01-11 21:21:15 980.83 KB 294 Stiahnuť
Rozpočet obce 2017-2019 2017-04-07 07:43:16 2.16 MB 124 Stiahnuť
Rozpočet obce na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 2015-02-03 21:02:42 3.11 MB 1556 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie 01/2015 2015-02-19 21:15:17 226.54 KB 321 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie 2/2015 2015-04-24 21:17:39 119.55 KB 204 Stiahnuť