Oficiálne stránky obce

Kategória: Ostatné dokumenty obce

Zoradenie: Štandardné | Názov | Dátum | Stiahnutí | [Vzostupne]
Názov súboru Dátum Veľkosť Stiahnutí    
Sadzobník správnych poplatkov 2012-03-05 17:30:17 105.13 KB 709 Stiahnuť
Informačný leták o nakladaní s odpadom 2012-03-05 18:05:23 261.26 KB 1443 Stiahnuť
Harmonogram vývozu odpadu 2012-03-08 20:49:40 301.76 KB 1060 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia OcZ 12.12.2014 2014-12-29 12:41:02 137.38 KB 506 Stiahnuť
Uznesenia zo zasadnutia OcZ 12.12.2014 2014-12-29 12:43:47 112.12 KB 466 Stiahnuť
Návrh rozpočtu obce 2015-01-09 17:18:28 1.48 MB 427 Stiahnuť
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 2015-01-13 13:42:43 78.53 KB 452 Stiahnuť
Rozpočet obce na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 2015-02-03 21:02:42 3.11 MB 1624 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia OcZ 16.01.2015 2015-02-04 20:05:53 160.11 KB 626 Stiahnuť
Uznesenia zo zasadnutia OcZ 16.01.2015 2015-02-04 20:08:48 120.87 KB 416 Stiahnuť
Zásady odmeňovania poslancov - DOPLNOK č. 1 2015-02-19 21:13:04 56.09 KB 390 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie 01/2015 2015-02-19 21:15:17 226.54 KB 378 Stiahnuť
Požiarny poriadok obce 2015-03-10 20:45:36 394.21 KB 390 Stiahnuť
Štatút obce Hermanovce n.T. 2015-03-10 20:50:47 121.01 KB 392 Stiahnuť
Rokovací poriadok OcZ 2015-03-10 20:52:48 103 KB 380 Stiahnuť