Oficiálne stránky obce

Informačné tabule v Doline obrov

2014-01-11-42014-01-11-12014-01-11-52014-01-11-3

Dňa 11. januára 2014, pod vedením Ing. Marty Hrešovej, pracovníčky štátnej ochrany prírody Prešov, boli osadené nové informačné tabule na hraniciach chráneného územia v lokalite Dolina obrov.